,,ABC zdrowego stylu życia". Podsumowanie turnusu.

Jesteś tu: » Aktualności » ,,ABC zdrowego stylu życia". Podsumowanie turnusu.

,,ABC zdrowego stylu życia". Podsumowanie turnusu.

W dniu 1 kwietnia 2019 samorząd uczniowski zorganizował apel szkolny poświęcony zasadom zdrowego stylu życia. 

Apel prowadziły przedstawicielki samorządu szkolnego. Uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycieli p.L.Grzyb i E. Zagórskiej zaprezentowali 10 zasad zdrowego stylu życia oraz wykonali piosenkę „Owocowy blues”. Do występu włączyli się również uczniowie klas „0” oraz I-III edukacji wczesnoszkolnej, którzy pod opieką swoich nauczycieli p. A.Cypko, A.Chmielewskiej, L.Tołodzieckiej oraz W. Wzięch przygotowali wesołą „Piosenkę o niezdrowym jedzeniu”.

 Ostatnie spotkanie społeczności szkolnej w tym turnusie było okazją do podsumowania pracy samorządu szkolnego, wręczenia pamiątkowych dyplomów za zaangażowanie w pracę między innymi za pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, prowadzenie kroniki. Dokonano również podsumowania szkolnego konkursu „Mam talent”, szkolnego konkursu „Mistrz tabliczki mnożenia” oraz szkolnego konkursu „Mistrz origami”. Laureaci otrzymali dyplomy. Wykonano pamiątkowe fotografie. Podczas uroczystego zakończenia turnusu  ponownie zaprezentowali się chętni uczniowie, laureaci konkursu talentów. Na koniec spotkania  p. wicedyrektor szkoły M.Przeździęk podziękowała uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali apel ABC zdrowego stylu życia, samorządowi uczniowskiemu za przygotowane w tym turnusie apele i konkurs talentów, laureatom konkursów oraz wszystkim zebranym uczniom.


Koordynatorzy: L. Grzyb, E. Zagórska
Tekst: E. Zagórska
Zdjęcia: W. Wzięch
Wprowadziła: W. Wzięch


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl