„Bezpieczne wakacje – bezpieczny uczeń 2019”

Wakacje, to czas odpoczynku i zabawy, jak będziemy je spędzać zależy tylko od nas. Ważne jest jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu ostrożności.

Jak co roku wraz z rozpoczęciem wakacji w naszej szkole ruszyła akcja „Bezpieczne wakacje – bezpieczny uczeń”, która polega na propagowaniu bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie wakacji w każdym miejscu. Organizowane są spotkania z policjantami, ratownikiem medycznym, wizyty w jednostce straży pożarnej, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne w grupach wychowawczych propagujące bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

W dniu 1 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie z policjantem Panem Arkadiuszem Sobczyńskim z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
Celem spotkania było podniesienie bezpieczeństwa dzieci w czasie spędzania wolnego czasu, a także uświadomienie zagrożeń związanych z wypoczynkiem. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji. W całym kraju trwa akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w której to policjanci promują bezpieczne spędzanie wolnego czasu osób przebywających nad wodą. Celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych – w efekcie ograniczenie wypadków utonięć.
Podczas drugiego spotkania w dniu 26.07.2019 r. którego tematem było: „Narkotyki i dopalacze zabijają” – Pan policjant omówił kampanię edukacyjną pod hasłem – „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w tematyce związanej z zażywaniem środków odurzających. Prelekcja zakończyła się dyskusją wśród uczestników oraz licznymi pytaniami do policjanta.

Na koniec spotkania uczniowie wręczyli drobny upominek prelegentowi.
Uzupełnieniem prelekcji było stworzenie gazetek informacyjnych – „Bezpieczne wakacje” – na których umieszczono numery alarmowe najważniejszych służb i przedstawiono sytuacje, których należy unikać podczas spędzania wolnego czasu. Przeprowadzono również konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”, gdzie dzieci wykorzystując technikę dowolną prac, przedstawiły swoje wyobrażenia nt. bezpiecznych wakacji. Wyróżnione prace nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami.

Realizując projekt „Bezpieczne wakacje, bezpieczny uczeń” w grupach wychowawczych przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt. bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w jakich znajdujemy się podczas wakacji: w górach, nad morzem, w mieście, na wsi. Celem zajęć była nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu na łonie natury, kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w różnych sytuacjach i różnych miejscach, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Zapoznano uczniów z modelami bezpiecznych zachowań w czasie wakacji oraz ze sposobami szybkiego reagowania w celu likwidacji zagrożenia.

Dnia 17.07.2019 r. gościliśmy w naszym Zespole ratownika medycznego Pana Pawła Chyzińskiego.
Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji nt. zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć, złamań. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne na fantomach. Ponadto dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy.

„Kręci mnie bezpieczeństwo” – wizyta w jednostce Straży Pożarnej w Ciechocinku.
W dniu 19.07.2019 r. dzieci z grupy młodszej udały się na wycieczkę do Straży Pożarnej. Celem wizyty było przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych, strojów i sprzętu przeciwpożarowego, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Dzieci bardzo chętnie skorzystały z możliwości wejścia do pojazdu gaśniczego i przez chwilę poczuły się strażakami. Wycieczka była wyjątkowo atrakcyjna, zrobiono pamiątkowe zdjęcia, a przedstawione informacje pozostaną na długo w pamięci.

Tekst: A. Zielińska

Koordynacja:
R. Aleksandrowicz
M. Roszak
J. Handziuk
M. Rymar-Rudzińska
A. Zielińska

M. Szwajkowska

Zdjęcia: J. Handziuk